Share |

19 Ocak’ta güzel şeyler de oluyor

19 Ocak’ta güzel şeyler de oluyor:  #antiFa19Jan

Hrant Dink katledileli 6 yıl oldu. O gün ülkenin üzerine kara bulutlar çöreklendi. Herşey, tüm gerçekler ortaya çıkana kadar bir 6 yılın daha geçmesini beklemek gibi bir seçeneğimiz yok.  

6 yıl önce gerçekleştirilen bu cinayet Türkiye politik tarihinin belki de en içten, en kardeşçe deyişlerinden birini yaratttı: ''Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz''. Bu sadece kulağa hoş gelen bir slogan değil, kala kala bir avuç kalmış Ermenilerle ülkenin tüm yürekli insanlarının bir olmasıydı.

6 yıl sonra, şimdi de ''buradayız ahparig'' diyerek geçen yılların hesabı sorulmakta. 19 Ocak acı bir gün, kara bir tarih ve eninde sonunda hesabı sorulması gereken bir cinayet.

19 Ocak’ta insanlar Hrant Dink’in vurulduğu yerde toplanacak. Pek çok şeyde farklı da olsalar, bu insanlar, ortak kaygılarla ve tek bir amaç için biraraya gelecekler.

19 Ocak’ta güzel şeyler de oluyor...

Benim sizinle paylaşaklarım başka yerlerden, başka ama benzer insanların başka ama özünde benzer bir mücadele için yapacaklarıyla ilgili:

19 Ocak’ta Dublin, Londra, Derry,  Barselona, Ossona, Lyon, Tampere, Şikago, New York, Glasgow, Edimburgh, Leeds, Bristol, Manresa, La Garriga, Bilbao, Berlin, Kopenhag, Viyana, Varşova, Vilnious, Moskova, Montreal, Toronto, Sidney, Canberra, Buenos Aires ve başka diğer ülkelerde insanlar ‘’Atina Anti-Faşist Şehir’’ sloganıyla, ''faşizme ve ırkçılığa hayır'' diyerek meydanlara çıkacak.

Yunanistan’da, işçiler, öğrenciler, göçmenler, anti-faşistler ve ırkçılık karşıtı onlarca grup gelişen Altın Şafak Nazi hareketine karşı kitlesel ortak eylem kararı aldılar ve diğer ülkelere dayanışma çağrısında bulundular.

Yunanistan’da ve tüm Avrupa’da gelişen ırkçı-faşist akımlar gerçek ve acil bir tehlike oluşturmaktadır. Gelişen ekonomik kriz ortamından faydalanan ve her geçen gün varlığını daha da çok hissettiren neo-Nazi parti Altın Şafak hem eylemlerinin yoğunluğunu hem de şiddetini arttırmaktadır. Seçim anketlerinde %14’lere tırmanan Altın Şafak örgütü, bir yandan göçmenlere, öğrencilere ve işçilere saldırırken diğer yandan da faşizmin tarihinden bildiğimiz söylemleri kullanarak politik kazançlar peşindedir.

Oysa ki Hitler Nazizmi’nden sonra ''bir daha asla'' demişti Avrupa. Ve Nobel Barış Ödülü'nü almıştı bu eski kıta...

Yunanistan’da gelişen faşist akım sadece Yunanistan’la kalmamaktadır. İrili ufaklı, Avrupa’nın diğer ülkelerinde varlık gösteren ırkçılara, faşist örgütlere bir mesaj ve bu mesajla birlikte bir umut vermektedir. Yunan anti-faşistlerin dayanışma çağrısı biraz da bu nedenledir. Ve bu nedenle 19 Ocak Yunanistan’dan gelen çağrıyla birlikte fiilen 'faşizme ve ırkçılığa karşı uluslararası eylem günü'  ilan edilmiştir.

Dünyanın pek çok şehrinde değişik gruplar biraraya gelerek faşizme karşı Yunanistan’la dayanışma eylemleri  düzenlemiştir. Bu eylemlerin ortak temaları şunlar ortaya konmaktadır

- Yunanistan’da faşizmin kazanımları, dünyanın her yerinde faşizmin kazanımlarıdır.

- Avrupa’da süregelen ekonomik kriz ırkçılar tarafından göçmenler ve  yabancıları hedef göstermek için kullanılmaktadır.

- Hiçbir ülkede organize ırkçı-faşist akımların gelişmesine izin veremeyiz.

- 19 Ocak tüm dünyanın ırkçı-faşist gruplara karşı açık ve güçlü bir mesaj verme günüdür.

- Faşizm asla normalleştirilmeyecek ve kabul görmeyecektir. Bir daha asla... Faşizme ve Irkçılığa hayır.

Evet 19 Ocak 6 yıl önce kara bir gün olarak tarihe geçti. 6 yıl sonra ise bir şehirde insanlar ''buradayız ahparig'' derken başka bir şehirde ''no to racism, no to fascism'' diye haykıracak.

Belki de çok yakından ilgilidir, bu iki şehrin güzel insanlarının hikayeleri ve mücadeleleri. Belki de enternasyonalizm insanların doğasında var. Acıları paylaşırken geleceğe de birlikte etki etme isteği.

Bir yerde bir Ermeni ile dayanışmak, başka bir yerde bir göçmeni savunmaktır belki de. Ya da tersi.

19 Ocak’ta güzel şeyler de oluyor.

Siz oralarda bizim için bir afiş taşıyın ''No to fascism – no to racism in Europe'' diye, biz de burada, söz veriyorum, taşıyalım bir afiş: ''buradayız ahparig''.

Dublin’den İstanbul’a, Atina’dan geçerek selamlar.

Dublin 18 Ocak 2013

Language: 
Turkish
No votes yet